CATATAN RINGKAS, apabila ditanya anak/cucu tentang Al-Quran


S : Berapa jumlah Surah dalam al-Quran?
J : 114 Surah
S : Berapa jumlah Juz dalam al-Quran?
J : 30 Juz
S : Berapa jumlah Hizb dalam al-Quran?
J : 60 Hizb
S : Berapa jumlah Ayat dalam al-Quran?
J : 6236 Ayat
S : Berapa jumlah Kata dalam al-Quran?, dan Berapa Jumlah Hurufnya ?
J : 77437 Kata, atau 77439 Kata dan 320670 Huruf
S : Siapa Malaikat yang disebut dalam al-Quran?,
J : Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun HamalatulArsy, dll.
S : Berapa Jumlah Sajdah (ayat Sujud) dalam al-Quran?
J : 14 Sajdah
S : Berapa Jumlah para Nabi yang disebut dalam Al-Quran?
J : 25 Nabi
S : Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam al-Quran?, sebutkan.
J : 28 Surah, al-Baqoroh, al-Imron, al-Nisa” al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra’d, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, al-Shaf, al-Jum’ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.
S : Berapa Jumlah Surah Makiyah dalam al-Quran? sebutkan.
J : 86 Surat, selain surah tersebut di atas.
S : Berapa Jumlah Surah yang dimulai dengan huruf dalam al-Quran?
J : 29 Surah.
S : Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyyah?, sebutkan 10 saja.
J : Surah Makiyyah adalah Surah yang diturunkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti: al-An’am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra’, al-Naml, al-Waqi’ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.
S : Apakah yg dimaksud dgn Surah Madaniyyah? sebutkan lima saja?
J : Surah Madaniyah adalah Surah yang diturunkan di Madinah setelah Hijrah, seperti: al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.
S : Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam Al-Quran?
J : Adam, Nuh, Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud, Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa’, Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad Saw.

 

Sumber :  @Line Teladan Rasulullah

Leave a Reply

Your email address will not be published.