Biodata Nabi dan Rasul (1)

BIODATA LENGKAP  NABI DAN RASUL

 1. ADAM AS.

Nama: Adam As.

Usia: 930 tahun.

Periode sejarah: 5872-4942 SM.

Tempat turunnya di bumi: India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab.

Jumlah keturunannya: 40 laki-laki dan perempuan.

Tempat wafat: India, ada yang berpendapat di Mekkah.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali.

 

 1. IDRIS AS.

Nama: Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As.

Usia: 345 tahun di bumi.

Periode sejarah: 4533-4188 SM.

Tempat diutus: Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis).

Tempat wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

 

 1. NUH AS.

Nama: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As.

Usia: 950 tahun.

Periode sejarah: 3993-3043 SM.

Tempat diutus lokasi : Selatan Irak.

Jumlah keturunannya: 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an).

Tempat wafat: Mekkah.

Sebutan kaumnya: Kaum Nuh.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 43 kali.

 

 1. HUD AS.

Nama: Hud bin Abdullah.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram Aram) ⇒ ‘Aush ‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud As.

Usia: 130 tahun.

Periode sejarah: 2450-2320 SM.

Tempat diutus: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman).

Tempat wafat: Bagian Timur Hadhramaut Yaman.

Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 7 kali.

 

 1. SHALIH AS.

Nama: Shalih bin Ubaid.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih As.

Usia: 70 tahun.

Periode sejarah: 2150-2080 SM.

Tempat diutus: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria).

Tempat wafat: Mekkah.

Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 10 kali.

 

 1. IBRAHIM AS.

Nama: Ibrahim bin Tarakh.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As.

Usia: 175 tahun.

Periode sejarah: 1997-1822 SM.

Tempat diutus: Ur, daerah selatan Babylon Irak.

Jumlah keturunannya: 13 anak (termasuk Nabi Ismail As. dan Nabi Ishaq As.).

Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron, Palestina).

Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 69 kali.

 

 1. LUTH AS.

Nama: Luth bin Haran.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Haran ⇒ Luth As.

Usia: 80 tahun.

Periode sejarah: 1950-1870 SM.

Tempat diutus: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth).

Jumlah keturunannya: 2 putri (Ratsiya dan Za’rita).

Tempat wafat: Desa Shafrah di Syam Syria.

Sebutan kaumnya: Kaum Luth.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 27 kali.

 

 1. ISMAIL AS.

Nama: Ismail bin Ibrahim.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As.

Usia: 137 tahun.

Periode sejarah: 1911-1774 SM.

Tempat diutus: Mekah.

Jumlah keturunannya: 12 anak.

Tempat wafat: Mekkah.

Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.

 

 1. ISHAQ AS.

Nama: Ishaq bin Ibrahim.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As.

Usia: 180 tahun.

Periode sejarah: 1897-1717 SM.

Tempat diutus: Kota al-Khalil Hebron) di daerah Kan’an Kana’an).

*Jumlah keturunannya: 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub As).

Tempat wafat: Al-Khalil Hebron.

Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 17 kali.

 

 1. YA’QUB AS.

Nama: Ya’qub/Israel bin Ishaq.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As.

Usia: 147 tahun.

Periode sejarah: 1837-1690 SM.

Tempat diutus: Syam Syria.

Jumlah keturunannya: 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah).

Tempat wafat: Al-Khalil Hebron, Palestina.

Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 18 kali.

 

 1. YUSUF AS.

Nama: Yusuf bin Ya’qub.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As.

Usia: 110 tahun.

Periode sejarah: 1745-1635 SM.

Tempat diutus: Mesir.

Jumlah keturunannya: 3 anak; 2 laki-laki dan 1 perempuan.

Tempat wafat: Nablus.

Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 58 kali.

 

 1. AYYUB AS.

Nama: Ayyub bin Amush.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub As.

Usia: 120 tahun.

Periode sejarah: 1540-1420 SM.

Tempat diutus: Dataran Hauran.

Jumlah keturunannya: 26 anak.

Tempat wafat: Dataran Hauran.

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.

 

 1. SYU’AIB AS.

Nama: Syu’aib bin Mikail.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu’aib As.

Usia: 110 tahun.

Periode sejarah: 1600-1490 SM.

Tempat diutus: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai).

Jumlah keturunannya: 2 anak perempuan.

Tempat wafat: Yordania.

Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 11 kali.

 

 1. MUSA AS.

Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa As.

Usia: 120 tahun.

Periode sejarah: 1527-1407 SM.

Tempat diutus: Sinai di Mesir.

Jumlah keturunannya: 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari istrinya bernama Shafura binti Syu’aib As.

Tempat wafat: Gunung Nebu Bukit Nabu’ di Jordania sekarang.

Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 136 kali.

 

 1. HARUN AS.

Nama: Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As.

Usia: 123 tahun.

Periode sejarah: 1531-1408 SM.

Tempat diutus: Sinai di Mesir.

Tempat wafat: Gunung Nebu Bukit Nabu’ di Jordania sekarang.

Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 20 kali.

 

 1. DZULKIFLI AS.

Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayyub As. ⇒ Dzulkifli As.

Usia: 75 tahun.

Periode sejarah: 1500-1425 SM.

Tempat diutus: Damaskus dan sekitarnya.

Tempat wafat: Damaskus.

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori Kaum Rom, Syria dan Yordania.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

 

 1. DAUD AS.

Nama: Daud bin Isya.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As.

Usia: 100 tahun.

Periode sejarah: 1063-963 SM.

Tempat diutus: Palestina .

Jumlah keturunannya: 1 anak, Sulaiman As.

Tempat wafat: Baitul Maqdis Yerusalem.

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 18 kali.

 

 1. SULAIMAN AS.

Nama: Sulaiman bin Daud.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As.

Usia: 66 tahun.

Periode sejarah: 989-923 SM.

Tempat diutus: Palestina.

Jumlah keturunannya: 1 anak, Rahab’an.

Tempat wafat: Baitul Maqdis Yerusalem.

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali.

 

 1. ILYAS AS.

Nama: Ilyas bin Yasin.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As. ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas As.

Usia: 60 tahun di bumi.

Periode sejarah: 910-850 SM.

Tempat diutus: Ba’labak Lebanon.

Tempat wafat: Diangkat Allah ke langit.

Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia

 

Sumber :  @Line Teladan Rasulullah

Leave a Reply

Your email address will not be published.