Beribadah di akhir-akhir malam

 

Allah berfirman:

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻓَﺘَﻬَﺠَّﺪْ ﺑِﻪِ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔً ﻟَّﻚَ

Dan pada sebahagian malam hari ber-tahajud-lah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu…

(Al-Israa: 79)

Allah berfirman:

ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻣَﺎ ﻳَﻬْﺠَﻌُﻮﻥَ ﻭَﺑِﺎﻟْﺄَﺳْﺤَﺎﺭِ ﻫُﻢْ ﻳَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮُﻭﻥَ

Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di waktu sahur (akhir-akhir malam) mereka memohon ampun (kepada Allah).

[Adz-Dzaariyaat : 17-18]

Allaah berfirman:

ﺗَﺘَﺠَﺎﻓَﻰٰ ﺟُﻨُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤَﻀَﺎﺟِﻊِ ﻳَﺪْﻋُﻮﻥَ ﺭَﺑَّﻬُﻢْ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻭَﻃَﻤَﻌًﺎ ﻭَﻣِﻤَّﺎ ﺭَﺯَﻗْﻨَﺎﻫُﻢْ ﻳُﻨﻔِﻘُﻮﻥَ

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezeki yang Kami berikan.

(As-Sajdah: 16)

Rasuulullaah bersabda:

ﻭَﺃَﻓْﻀَﻞُ ﺍﻟﺼَّﻼﺓِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻔَﺮِﻳﻀَﺔَ ﺻَﻼﺓُ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ

Sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam

(HR. Muslim)

Rasuulullaah bersabda:

ﻭ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ

ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang Mukmin adalah sholat waktu malam

(HR. Al-Hakim & Al-Baihaqi)

Rasuulullaah bersabda:

ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ، ﺃَﻓْﺸُﻮﺍ ﺍﻟﺴَّﻼَﻡَ، ﻭَﺃَﻃْﻌِﻤُﻮﺍ ﺍﻟﻄَّﻌَﺎﻡَ، ﻭَﺻِﻠُﻮﺍ ﺍْﻷَﺭْﺣَﺎﻡَ، ﻭَﺻَﻠُّﻮﺍ ﺑﺎِﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﻧِﻴَﺎﻡٌ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮﺍ ﺍﻟْـﺠَﻨَّﺔَ ﺑِﺴَﻼَﻡٍ

Wahai manusia! Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan shalatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk Surga dengan selamat.

(HR Ahmad, tirmidziy, ibnu maajah, dll; terdapat dalam ash shahiihah)

Sumber :  @Line Teladan Rasulullah

Leave a Reply

Your email address will not be published.