30 orang yang pertama dalam islam

 1. Orang yang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS.
 1. Orang yang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail AS.
 1. Orang yang pertama berkhitan : Nabi Ibrahim AS
 2. Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS.
 1. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS.
 1. Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa & Marwah : Sayyidatina Hajar.
 1. Orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat : Nabi Muhammad SAW.
 1. Orang yang pertama menjadi khalifah Islam : Abu Bakar As Siddiq RA.
 1. Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah : Umar bin Al-Khattab
 1. Orang yang pertama meletakkan jabatan khalifah dalam Islam : Al-Hasan bin Ali RA.
 1. Orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad SAW : Thuwaibah RA.
 1. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah.
 1. Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita : Sumayyah binti Khabbat.
 1. Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash.
 1. Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah :Saad bin Abi Waqqas.
 1. Orang yang pertama menjadi muazzin danmelaungkan adzan: Bilal bin Rabah
 1. Orang yang pertama shalat dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Thalib.
 1. Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi Muhammad SAW : Tamim Ad-dary.
 1. Orang yang pertama menghunus pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair Bin Al- Awwam.
 1. Orang yang pertama menulis sirah Nabi Muhammad SAW : Ibban Bin Othman bin Affan.
 1. Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid.
 1. Orang yang pertama menggagas usul fiqh : Imam Syafei RH.
 1. Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Thalib.
 1. Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawiyah bin Abi Sufyan.
 1. Orang yang pertama membuat perpustakaan awam: Harun Ar-Rasyid.
 1. Orang yang pertama mengadakan baitulmal : Umar Al-Khattab.
 1. Orang yang pertama menghafal Al-Qur’an setelah rasulullah SAW : Ali bn Abi Thalib.
 1. Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah: Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur.
 1. Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus’ab bin Umair.
 1. Orang yang pertama masuk ke dalam syurga : Nabi Muhammad SAW.

 

Sumber :  @Line Teladan Rasulullah

Leave a Reply

Your email address will not be published.